اگر چه خدمت رسانی كار كم اهمیتی نیست اما در كنار خدمت رسانی، كارهای دقیق پژوهشی لازم است زيرا بدون آن، حتی خدمت رسانی هم ممكن است به درستی انجام نشود. عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت يك اصل در مجموعه كارها و فعالیتهای حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

تحقیق منبع تغذیه ی آموزش است ما اگر تحقیق را جدی نگیريم باز سالهای متمادی بایستی چشم به منابع خارجی بدوزیم و منتظر بمانیم كه یك نفر در یك گوشه‏ی دنیا تحقیقی بكند و ما از او و یا از آثار تألیفی بر اساس تحقیق او استفاده كنیم و اینجا آموزش بدهیم، این نمیشود این وابستگی است این همان ترجمه‏گرائی و عدم استقلال شخصیت علمی برای یك كشور و برای یك مجموعه‏ی دانشگاهی است دانشگاه یك كشور محیط علمی یك كشور ضمن اینكه ارتباطات علمی خودش را با دنیا حفظ میكند از تبادل علمی و از گرفتن علمی هیچ ابائی ندارد.