نشست تخصصی فن بازار در خصوص تجاری سازی اختراعات

جلسه فن بازار در خصوص تجاری سازی اختراعات در ساعت 9 صبح مورخه 94/7/20
این جلسه با حضور مدیریت محترم بازاریابی پارک علم و فناوری، مدیران موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر و تعدادی از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به منظور تجاری سازی اختراعات در محل پارک علم و فناوری برگزار گردید.
در این جلسه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید، بنا به دعوت موسسه امیرکببر، 3 نفر از مخترعین نسبت به معرفی طرحهای آسفالت گوگردی – نانو سیلیکا – نانو آلومینا و دستگاه تصفیه روغن اقدام نمودند که مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت.