(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

نشست تخصصی فن بازار در خصوص تجاری سازی اختراعات

نشست تخصصی فن بازار در خصوص تجاری سازی اختراعات طی 3 جلسه متوالی در ساعت 10 صبح مورخه 94/7/29
با حضور جناب آقای مهندس نوریان، مدیریت محترم بازاریابی پارک علم و فناوری، مدیران موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر و تعدادی از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به منظور تجاری سازی اختراعات در محل پارک علم و فناوری برگزار گردید.
در این جلسات که به مدت 4 ساعت به طول انجامید، 3 نفر از مخترعین نسبت به معرفی طرحهای قیرهای اصلاح شده و بهبودیافته، کمباین برنج و تولید توربین های نیروگاهی اقدام نمودند که مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت.