(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

نشست تخصصی فن بازار در تاریخ 94/8/06

در این جلسه که با حضور مدیران موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر و یکی از سرمایه گذاران به منظور تجاری سازی اختراعات در محل سالن  جلسات پارک علم و فناوری برگزار گردید. یکی از مخترعین نسبت به معرفی طرح قیرهای اصلاح شده و بهبودیافته اقدام نمود که مورد استقبال سرمایه گذار قرار گرفت. این جلسه به مدت 2 ساعت به طول انجامید.