(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

نشست تخصصی فن بازار در تاریخ 94/8/06

در این جلسه که با حضور مدیران موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر و یکی از سرمایه گذاران به منظور تجاری سازی اختراعات در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری برگزار گردید. یکی از مخترعین نسبت به معرفی طرح داروهای گیاهی با استفاده از روش های طب سنتی و اسلامی جهت بیماری های خاص اقدام نمود که مورد استقبال سرمایه گذار مربوطه قرار گرفت. این جلسه به مدت 2 ساعت و 30 دقیقه به طول انجامید.