(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

جلسات برگزار شده در نمایشگاه کیش


 

همزمان با برگزاری نمایشگاه شهر ایده آل در جزیره کیش جلساتی با حضور مدیران موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر و آقایان دکتر سجادی فر ریاست محترم پارک علم و فناوری ایلام، دکتر حسام ریاست محترم پارک علم و فناوری گلستان و مهندس میرزائی نیا مدیر محترم روابط عمومی پارک علم و فناوری اصفهان در محل غرفه های آنان برگزار گردید. در این جلسات راه های تعامل و همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت و موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه انتقال تکنولوژی اعلام نمود.